Back

Folder: 701/2/47

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
FolderSierpień- grudzień 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 199 to 226

Item description

Title Pismo wraz z załączonymi sprawozdaniami przedstawiciela RP na Węgrzech Tadeusza Stamirowskiego. 
AuthorStamirowski, Tadeusz 
Type List 
Description Karty 199-200 rękopis, karta 201 - pismo Laskowskiego, karty 207-213 raport z 1.06.1919 r., karty 214-218 raport z 19.06.1919 r., karty 219-222 raport z 29.06.1919 r., karty 223-226 raport z 12.07.1919 r. 
Abstract Sprawozdania Tadeusza Stamirowskiego przedstawiciela RP na Węgrzech na temat sytuacji politycznej na Węgrzech, stosunkach polsko-węgierskich, zmianie konsula, rewolucji komunistycznej wraz z listem przewodnim oraz pismem od prezesa Komisji Wykonawczej Naczelnego Komitetu Narodowego Laskowskiego. 
Persons Dąbrowski, Jan; Kun, Béla;  
Places Budapeszt; Bukareszt; Kraków; Orawa; Preszów; Spisz; Warszawa;  
Dates 1919-09-04; 1919-10-04 
Languages pl 
Date of the item 1919-09-04 

Scans of documents

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
701-002-047-199.pdf

Click to enlarge