Back

Folder: 701/3/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRaporty Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu; raporty z konferencji w Spa; dokumenty dot. państw bałtyckich, Gdańska, Litwy Środkowej, Ukrainy, Rosji "białej" i Sowieckiej, gen. St. Bułak- Bałachowicza; depesze z rokowań rozejmowych i pokojowych w Rydze
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 154 to 168

Item description

Title Dwa referaty o polityce Polski względem Rosji białej i Rosji czerwonej po zawarciu pokoju z bolszewikami 
AuthorNaczelne Dowództwo W.P. Sztab Generalny 
Type Inne 
Description Na maszynopisach są odręczne dopiski z uwagami generała Rozwadowskiego. 
Abstract Referaty na temat polityki, jaką powinna prowadzić Polska wobec Rosji bolszewickiej z jednej strony i antybolszewickiej, z drugiej. 
Persons Denikin, Anton; Kołczak, Aleksandr; Makłakow; Michalski, porucznik; Wrangel, Piotr;  
Places Warszawa;  
Dates 1920-10-13; 1920-10-28 
Languages pl 
Date of the item 1920-10-13 

Scans of documents

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
701-003-002-154.pdf

Click to enlarge