Back

Folder: 701/3/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 0 to 4

Item description

Title Okładka, strona tytułowa i spis dokumentów z teki III 
AuthorSztab Generalny W.P. 
Type List 
Abstract Okładka, strona tytułowa i spis dokumentów Sztabu Generalnego znajdujących się w tece III akt generała Tadeusza Rozwadowskiego. 
Dates 1920 
Languages pl 
Date of the item 1920 

Scans of documents

0
1
2
3
4
701-003-003-000.pdf

Click to enlarge