Back

Folder: 701/4/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego
FolderSprawy personalne (meldunki, raporty, doniesienia, deklaracje, prośby, listy).
Folder description1926 1926; wiązka; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 64 to 75

Item description

Title Meldunek gen. bryg. Władysława Bejnara w sprawie wydarzeń majowych w garnizonie Skierniewice 
AuthorKomisja Likwidacyjna gen. Żeligowskiego 
Topic przewrót majowy 
Type Report 
Abstract Przebieg wydarzeń w Garnizonie Skierniewice w czasie przewrotu majowego. 
Persons Burhardt-Bukacki, gen.; Choma, ksiądz; Erdmann, poseł; Galica, gen.; Gawron, mjr.; Hermann, płk.; Iwanowski, płk. Szt. Gen.; Jung, gen. dywizji; Konopacki, por.; Krzewski, mec.; Latawiec, Jan mjr; Lubicz-Sadowski, płk.; Malawski, mjr.; Malczewski, gen. dywizji; Malewski, mjr; Małachowski, gen. brygady; Markowski, ppłk.; Mysłowski, Mieczysław ppłk. Szt. Gen.; Piłsudski, Józef; Rataj, Maciej; Sadowski, płk.; Seweryn, mjr.; Sikorski, gen.; Sosnowski, mjr.; Stankiewicz, ppłk. Szt. Gen.; Strakacz; Stutzmann, płk.; Szeptycki, gen.broni; Umiastowski, mjr. Szt. Gen.; Walawski, mjr.S.G.; Wertheim, mjr. lek.; Wieczorkiewicz, płk.; Wielkopolanin-Nowakowski, ppłk.; Witos, Wincenty; Wojciechowski, Stanisław;  
Places Belweder; Częstochowa; Katowice; Łódź; Niemcy; Piotrków; Skierniewice; Warszawa; Żyrardów;  
Dates 1926-05-12; 1926-05-13; 1926-05-14; 1926-05-15; 1926-05-17; 1926-05-18; 1926-05-19; 1926-05-20; 1926-05-26; 1926-05-27; 1926-05-31 
Languages pl 
Date of the item 1926-05-27 
Subjectprzewrót majowy

Scans of documents

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Click to enlarge