Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 458 to 460

Item description

Title Pismo zawierające regulacje dotyczące ruchu granicznego między RP a obszarem Ukrainy objętym działaniami wojennymi. 
Alternative title Письмо про регуляції відносно пограничного руху між РП а частиною України обсягнутої военними подіями 
AuthorHaller, Józef;  
Type Dokument; Inne 
Description Pismo informujące o regulacjach w ruchu granicznym pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą. 
Abstract Pismo ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego regulujące ruch graniczny pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a terenami ukraińskimi, ogarniętymi działaniami wojennymi. Prezentuje zasady otrzymywania przepustek i przekraczania wspomnianej granicy w obu kierunkach. 
Places Deraźno (Derażno); Emilczyn; Jablonówka; Kalus; Łysogórka; Maźniki; Międzybuż; Miropol; Nowa Uszyca; Nowogród Wołyński; Ochrymowce; Olewsk; Ostropol; Pilawa; Podole; Polska; Równe; Słucz; Szpiceńce; Tererówka; Trebuchowa; Ukraina; Warszawa; Winnica; Wołyń; Ziankowce;  
Dates 1920-06-02 
Languages pl 
Date of the item 1920-06-02 

Scans of documents

458
459
460

Click to enlarge