Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 215 to 215

Item description

Title Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Приказ секції дс.Військових у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Dokument dotyczący spraw biężących. 
Abstract W dokumencie poruszono kwestie personalne Armii Ukraińskiej. 
Places Polska;  
Dates 1920-05-20; 1920-05-24; 1920-05-25 
Languages ua 
Date of the item 1920-05-25 

Scans of documents

215

Click to enlarge