Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 456 to 456

Item description

Title Pismo Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do Ukraińskiej Misji Wojskowej o konieczności przemieszczenia oddziałów ukraińskich do Berdyczowa. 
Alternative title Письмо Генерального Штабу Війська Польського до Української Військової Місії про необхідність переміщення українських відділів до Бердичова 
AuthorKuliński, Mieczysław;  
Type Dokument 
Description Pismo z Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich do Ukraińskiej Misji Wojskowej o konieczności przemieszczenia jednostek ukraińskich z Brześcia do Berdyczowa. 
Abstract Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego zwraca się do Ukraińskiej Misji Wojskowej o przesunięcie wojsk ukraińskich z Brześcia do Berdyczowa. Transportowi podlegają partyzanckie oddziały Tiutiuniuka i Szepela oraz jednostki genarała Omeljanowicza-Pawlenki. 
Persons Zieliński, Zygmunt;  
Places Berdyczów; Brześć; Polska; Ukraina; Warszawa;  
Dates 1920-05-01; 1920-05-03 
Languages pl 
Date of the item 1920-05-01 

Scans of documents

456

Click to enlarge