Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 457 to 457

Item description

Title Pismo do Szefa Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Письмо до Шефа Секції до справ Військових при Український Дипломатичній Місії у Речіпосполітий 
AuthorGenerał Sztabu Generalnego Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej 
Type Inne 
Description Odpowiedź na pismo gen. Zielińskiego. 
Abstract Służba w Armii Ukraińskiej. Zalecenia co do przyjmowania jedynie silnie umotywowanych Ukraińców, oraz odrzucania Rosjan. Kozaków Kubańskich zalecano przyjąć jako cały odrębny oddział, a Tatarów Krymskich na specjalnych warunkach. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-05-29; 1920-06-10 
Languages ua 
Date of the item 1920-06-10 

Scans of documents

457

Click to enlarge