Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 25 to 28

Item description

Title Uwagi do dyrektyw dla pracy Sztabu Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
Alternative title Уваги до деректив для праці Штабу Української Народної Републіки 
Type Inne 
Description Uwagi do dyrektyw dla pracy Sztabu Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
Abstract Uwagi na temat uwarunkowań wybuchu rewolucji na Ukrainie:możliwe strategie postępowania. Organizacja siły zbrojnej i sposób postępowania rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej. Przygotowanie kadr wojskowych pod względem merytorycznym - kierowanie się przykładem Polski. 
Places Anglia; Polska; Rosja; Rumunia; Ukraina;  
Dates 1917; 1918; 1920; 1927-04-27 
Languages pl 
Date of the item 1927-04-27 

Scans of documents

25
26
27
28

Click to enlarge