Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 43 to 43

Item description

Title Kosztorys Sekcji III-Propagandy. 
Alternative title Кошторис Секції 3-Пропаганди 
AuthorSztab Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Type Zbiór 
Description Załącznik do referatu uzasadniającego potrzebę i organizację funkcjonowania Sekcji III-Propagandy. Kosztorys w formie zestawienia kwot i wydatków. 
Abstract Zestaw wydatków związanych z funkcjonowaniem Sekcji III-Propagandy. Obejmują działalność wydawniczą, prenumeraty, wydatki kancelaryjne i biurowe, oraz wyjazdy zagraniczne. 
Languages pl 

Scans of documents

43

Click to enlarge