Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 296 to 298

Item description

Title Ustawa o wstąpieniu do wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej w okresie emigracji żołnierzy byłych rosyjskich dobrowolnych formacji generalskich: Denikina, Judenicza, Wrangela, Siemionowa, Peremykina, admirała Kołczaka i Armii Astrachańskiej, Północnej i in 
Alternative title Положення про зачислення до війська УНР в періоді Його еміграції вояків бувших російських добровільчих формацій генералів Денікіна Юденича Врангеля СЕменова Перемикіна адмірала Колчака Астраханської Армії Північної та інших 
AuthorMinister Wojskowości Sztabu Generalnego Generał Chorąży 
Type Inne 
Description Ustawa dotycząca zasad rekrutacji do Armii Ukraińskiej. 
Abstract Informacje dotyczące zasad wstępowania do Armii Ukrańskiej. Sposoby wypełniania przez kandydatów ankiety rekrukacyjnej. Dane niezbędne do zamieszczenia. Zadania, skład, liczebność i zakres funkcjonowania komisji rekrutacyjnych. Obieg korespondycji i zagospodarowanie zasobów finansowych komisji. 
Persons Denikin, Anton; Wrangel, Piotr;  
Languages ua 

Scans of documents

296
297
298

Click to enlarge