Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 98 to 100

Item description

Title Etaty Sotni Technicznej Sztabu Dywizji Konnej 
Alternative title Штат Технічної Сотні Штабу Кінної Дивізії 
AuthorMinister Spraw Wojskowych; Naczelnik Sztabu Generalnego 
Type Inne 
Description Dokument w formie spisu. 
Abstract Informacje na temat Sztabu Dywizji Konnej, oraz dane ilościowe. 
Places Ukraina;  
Dates 1927 
Languages ua 

Scans of documents

98
99
100

Click to enlarge