Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 299 to 302

Item description

Title Dodatek do rozkazu Głównego Dowództwa Wojska i Floty Ukraińskiej Republiki Ludowej w formie ankiety dla dowódców 
Alternative title Додаток до наказу Головного Командування Війська та Фльоти УНР у формі анкети для командирів 
AuthorMinister Wojskowości w Sztabie Generalnym Generał Chorąży 
Type Inne 
Description Niewypełniony formularz ankietowy. 
Abstract Zestaw pytań do dowódców. Dotyczą one ich personaliów, rodziny, wykształcenia, wcześniejszej służby, działalności w organizacjach i innego rodzaju zajęć. 
Places Ukraina;  
Dates 1927 
Languages ua 
Date of the item 1927 

Scans of documents

299
300
301
302

Click to enlarge