Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 343 to 348

Item description

Title Ustawa o przebiegu służby zastępców dowódców wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Alternative title Положення про проходження служби підстаршиною війська УНР 
Type Inne 
Description Regulacje dotyczące służby w Armii Ukraińskiej. 
Abstract Korpus zastępców dowódców. Zasady przenoszenia z jednej kategorii wojskowej do innej. Służba czynna, zapasowa, rangi wojskowe. Awanse, wysyłanie żołnierzy w delegacje służbowe i zasady udzielania przepustek w czasie wojny. 
Languages ua 

Scans of documents

343
344
345
346
347
348

Click to enlarge