Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 355 to 370

Item description

Title Ustawa o zarządzaniu wojskiem i flotą Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Alternative title Положення про керівництво військом та флотою УНР 
Type Inne 
Description Ustawa regulująca zarządzanie wojskiem i flotą Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
Abstract Informacje dotyczące kierowania wojskiem i flotą ukraińską. Zasady funkcjonowania kancelarii Głównego Atamana, zadania i kompetencje Ministra Spraw Wojskowych i jego zastępców, działalność kancelarii Ministerstwa Spraw Wojskowych. Uprawnienia dowódcy Armii Ukraińskiej, zasady administrowania nią i jej osobowym składem jak też kontrolowanie terenu obszaru wojennego. 
Languages ua 

Scans of documents

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

Click to enlarge