Back

Folder: 701/7/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderAkta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) | Акти І-ої Секції Штабу Міністерства Військових Справ УНР[організація Штабу.службові інструкції.справоздання з праці Штабу.проект інструкції про приготовлення тапроведення мобілізації бувших військових УНР
Folder description1927 1929; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 349 to 354

Item description

Title Ustawa o organizacji i zadaniach oddziałów dywersyjnych 
Alternative title Положення про організацію та завдання диверсійних відділів 
Type Inne 
Description Ustawa dot. spraw wojskowych. 
Abstract Ogólne cele oddziałów dywersyjnych, ich organizacja i skład. Zadania naczelnika oddziału podczas wojny i strategiczne cele polityczne. Stosunek do administracji cywilnej i ludności, prawa i obowiązki żołnierzy. 
Places Polska; Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

349
350
351
352
353
354

Click to enlarge