Back

Folder: 701/84/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Waleriana Płatonowa
FolderDossier 6-8; m.in: korespondencja W. Dołgorukowa, Gonceta, A. Gorczakowa, F. Skibickiego do W. Płatonowa, raprot tajny ("Konfidencionalnaja zapiska") w sprawie nieporozumień między szynkarzami żydowskimi a dworem w Biłgoraju dot. wyszynku i propinacji
Folder description1856 1862; akta luźne; dokumentacja aktowa; rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 274 to 282

Item description

Title Dossier 6-8;[m.in: korespondencja W. Dołgorukowa, Gonceta, A. Gorczakowa, F. Skibnickiego, do W. Płatonowa, raport tajny ("Konfidencionalnaja zapiska") w sprawie nieporozumień między szynkarzami żydowskimi a dworem w Biłgoraju dot. wyszynku i propinacji]. 
Alternative title Dossier 7 - teczka 2. 
AuthorMackiewicz;  
Type Report 
Abstract Kopia raportu Rzeczywistego Radcy Stanu Mackiewicza adresowana do Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Raport zwiera m. in. skargę na Naczelnika Powiatu Zamojskiego, Radcy Kolegialnego Buczyńskiego. Skarga dotyczy m. in. zaostrzania stosunków między dworem w Biłgoraju, jego mieszkańcami oraz Starozakonnymi tegoż miasta. 
Persons Mackiewicz; Rzeczywisty Radca Stanu Mackiewicz;  
Places Biłgoraj; Lublin;  
Dates 1859; 1859-12-22 
Languages pl 
Date of the item 1859 

Scans of documents

274
275
276
277
278
279
280
281
282

Click to enlarge