Back

Folder: 701/84/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Waleriana Płatonowa
FolderDossier 6-8; m.in: korespondencja W. Dołgorukowa, Gonceta, A. Gorczakowa, F. Skibickiego do W. Płatonowa, raprot tajny ("Konfidencionalnaja zapiska") w sprawie nieporozumień między szynkarzami żydowskimi a dworem w Biłgoraju dot. wyszynku i propinacji
Folder description1856 1862; akta luźne; dokumentacja aktowa; rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 284 to 338

Item description

Title Dossier 6-8;[m.in: korespondencja W. Dołgorukowa, Gonceta, A. Gorczakowa, F. Skibnickiego, do W. Płatonowa, raport tajny ("Konfidencionalnaja zapiska") w sprawie nieporozumień między szynkarzami żydowskimi a dworem w Biłgoraju dot. wyszynku i propinacji]. 
Alternative title Dossier 8 
Type Inne 
Abstract Dokumenty zawierają przede wszystkim korespondencję w językach: polskim, rosyjskim i francuskim. Listy podpisane nazwiskami m. in. Gorczakowa, Paskiewicza, Berga, Płatonowa. W teczce znajduje się również Apel Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim dotyczący kwestii żydowskiej, spisany w Warszawie 27 marca 1861 roku. 
Persons Berg; Gorczakow; Paskiewicz; Płatonow;  
Places Warszawa;  
Dates 1855; 1860; 1861 
Languages pl 

Scans of documents

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338

Click to enlarge