Back

Folder: 701/9/11

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderProjekt zjazdu dyplomatów RP w Waszyngtonie (19-22.II.1953)- korespondencja, listy uczestników. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej dot. Rządu RP
Folder description 1953 1955 ; akta luźne; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 259 to 260

Item description

Title Skarb Narodowy. Komunikat Informacyjny 
AuthorGłowna Komisja Skarbu Narodowego 
Type Memorandum 
Abstract Komunikat Informacyjny nr 21 zawierający, co następuje: Powołanie dr Juliusza Szygowskiego do składu Głównej Komisji Skarbu Narodowego; Prezes Komitetu SN na stan Illinois członkiem Głównej Komisji; Walne Zebranie Komisji SN na Niemcy; Delegatura SN w Kanadzie; Główna Komisja Rewizyjna SN; Komitety doradcze Głównej Komisji SN; Kwartalne zebranie Głównej Komisji SN. 
Persons Cichowski, Andrzej; Geisler, Bogdan; Grubiński, Wacław; Gruszka, Augustyn; Orwid-Bulicz, Roman; Scigalski, Stanisław; Szygowski, Juliusz;  
Places Chicago; Illinois; Kanada; Londyn; Monachium; Montreal; Toronto;  
Dates 1954-09-01; 1955-02-18; 1955-03-02; 1955-03-24; 1955-04-02; 1955-05-25 
Languages pl 
Date of the item 1955-05-25 

Scans of documents

259
260

Click to enlarge