Back

Folder: 701/9/14

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych: Zarządzenia w sprawie organizacji Centrali MSW i obsady personalnej centrali MSW. Spis umów międzynarodowych zawartych przez Polskę od 1939-1945
Folder description 1943 1948 ; akta luźne; maszynopis, druk; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 22 to 27

Item description

Title Status Prawny Uchodżców: Referat na Pierwszy Kongres Zjednoczenia Polskiego w W. Brytanii. 
AuthorJordanowski, Stanisław;  
Type Artykuł 
Abstract Prawa i obowiązki uchodżców w W.Brytanii. 
Dates 1946-02-16 
Languages pl 

Scans of documents

22
23
24
25
26
27

Click to enlarge