Back

Folder: 701/9/15

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 58 to 58

Item description

Title Free Elections in Poland. 
AuthorMikołajczyk, M. 
Topic Wolne wybory w Polsce 
Type Artykuł 
Abstract Mikołajczyk o warunkach, które powinny być spełnione przed wolnymi wyborami w Polsce. 
Places Belsen; Dachau; France; Great Britain; London; Poland; Russia; United States; Yalta;  
Dates 1945-05-22 
Languages en 
Date of the item 1945-05-22 

Scans of documents

58

Click to enlarge