Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 297 to 297

Item description

Title The Ambassador of Poland presents his compliments to the Secretary of State . 
AuthorPolish Embassy - Washington. 
Topic Prośba o wsparcie Rosjan do rozgromienia wspólnego wroga. 
Type Dokument 
Description Nr.245/SZ-t/16 
Abstract Polsko-sowieckie problemy, nowe granice między ZSRR i Polską oraz współpraca z polskim ruchem podziemnym. 
Persons Romer, Tadeusz;  
Places Germany; Poland; Wilno;  
Dates 1944-07-09; 1944-07-10; 1944-07-11 
Languages en 
Date of the item 1944-07-11 

Scans of documents

297

Click to enlarge