Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 345 to 345

Item description

Title Instruction and Memorandum "Concerning Relief of Poland during the Military Period". 
AuthorRaczyński, Edward;  
Topic Informacja dla Ministra Edena o trudnej sytuacji w Polsce. 
Type Dokument 
Description No.245/44. 
Abstract Informacja do Ministra Edena o wydanym memorendum przez Ambasadora E.Raczyńskiego wyjaśniająca trudną sytułację Polski. 
Persons Eden, Anthony; Raczyński, Edward;  
Places London; Poland;  
Dates 1944-04-14 
Languages en 
Date of the item 1944-04-14 

Scans of documents

345

Click to enlarge