Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 362 to 362

Item description

Title The United States Government has instructed Ambassador Harriman in Moscow to take up with the Government of the U,S.S.R. 
AuthorRomer, Tadeusz;  
Type Nota 
Abstract Instrukcje wysłane do Ambasadora Harimana w Moskwie o pośrednictwie Rządu USA w sporze polsko -sowieckim. 
Persons Harriman, William Averell; Romer, Tadeusz;  
Places Moscow; Poland; Russia; United States; Washington, D.C.;  
Dates 1944-01-14; 1944-01-17; 1944-01-18 
Languages en 
Date of the item 1944-01-18 

Scans of documents

362

Click to enlarge