Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 410 to 425

Item description

Title First Draft of the Polish-British-Soviet Agreement Proposed by Mr. Churchill on the British Embassy in Moscow . 
Type Dokument 
Description duplikaty;strona-411,413,415,417,419, 421,423,425. 
Abstract Rozmowy przeprowadzone w Moskwie odnośnie granic polskich i spraw międzynarodowych. 
Persons Bierut, Bolesław; Churchill, Winston; Clark-Kerr, Archibald; Eden, Anthony; Harriman, William Averell; Mikołajczyk, Stanisław; Mołotow, Wiaczesław; Osóbka-Morawski, Edward; Rola-Żymierski, Michał; Romer, Tadeusz; Roosevelt, Franklin Delano; Stalin, Józef;  
Places Belgium; Danzig; East Prussia; Finlandia; France; Germany; Great Britain; Konigsberg; Lublin; Moscow; Poland; Russia; Stettin; Teheran; Ukraina; USA;  
Dates 1944-10-13; 1944-10-14; 1945-10-10; 1945-10-20 
Languages en 
Date of the item 1944-10-14 

Scans of documents

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425

Click to enlarge