Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 1 to 5

Item description

Title Zestawienie przedsiębiorstw naftowych w Polsce przedwojennej. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic przedsiębiorstwa naftowe w Polsce 
Type Dokument 
Description Odręcznie pisane zestawienie przedsiębiorstw naftowych w Polsce przed wojną. Wymieniono i scharakteryzowano firmy: Małopolska, Galicyjskie Towarzystwo Naftowe, Polmin, Vacuum Oil Company, Gazy Ziemne, Jasło Z.P.N., Gazolina. 
Places Londyn;  
Dates 1943-06-07 
Languages pl 
Date of the item 1943-06-07 

Scans of documents

1
2
3
4
5

Click to enlarge