Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 6 to 7

Item description

Title Literatura przedmiotu. 
Topic przedsiębiorstwa naftowe w Polsce 
Type Dokument 
Description "Literatura przedmiotu" - spis (53 pozycje) publikacji na temat produkcji nafty. 
Languages pl 

Scans of documents

6
7

Click to enlarge