Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 8 to 9

Item description

Title Zapiski odręczne. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic gaz ziemny 
Type Nota 
Description Odręcznie pisana notatka. 
Languages pl 

Scans of documents

8
9

Click to enlarge