Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 25 to 28

Item description

Title Przemysł metalowy - przetwórczy. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic przemysł 
Type Zbiór 
Abstract Przemysł metalowy - przetwórczy. Udział kapitału państwowego i obcego obliczony na podstawie wysokości kapitałów zakładowych. 
Places Londyn;  
Dates 1943 
Languages pl 

Scans of documents

25
26
27
28

Click to enlarge