Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 29 to 30

Item description

Title Zainwestowane kapitały (zakładowe) w polskim hutnictwie żelaza. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic hutnictwo żelaza 
Type document 
Description Odręczna notatka zawierająca dane na temat zainwestowanych kapitałów w polskim hutnictwie żelaza. 
Persons Wandycz, Damian Stanisław;  
Places Londyn;  
Dates 1943 
Languages pl 

Scans of documents

29
30

Click to enlarge