Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 56 to 64

Item description

Title Zmiany w polskim przemyśle węglowym dokonane przez okupację niemiecką. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic przemysł węglowy w Polsce 
Type Dokument 
Description Dokument opisujący zmiany w polskim przemyśle węglowym dokonane przez okupację niemiecką. Dla porównania wymieniono przedsiębiorstwa węglowe, które istniały w 1920 r. z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły po podziale Górnego Śląska. Zestawienie zawiera niemieckie i polskie nazwy kopalń. 
Persons Göring, Hermann;  
Places Londyn;  
Dates 1943 
Languages pl 

Scans of documents

56
57
58
59
60
61
62
63
64

Click to enlarge