Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 80 to 82

Item description

Title Notatka dla Biura Zaopatrzenia Kraju. Londyn, dnia 6 listopada 1943r. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic przemysł 
Type Dokument 
Abstract Referat Energetyczny dla Biura Zaopatrzenia Kraju przy Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Żeglugi. W odpowiedzi na pismo z dnia 20 października 1943r. załączono dane dotyczące przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji. 
Places Londyn;  
Dates 1943-11-05 
Languages pl 
Date of the item 1943-11-05 

Scans of documents

80
81
82

Click to enlarge