Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 83 to 85

Item description

Title Przemysł naftowy. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic przemysł naftowy 
Type Zbiór 
Description Zestaw danych dotyczących przemysłu naftowego uwzględniający ilość szybów w eksploatacji i wierceniu w roku 1939, wysokość produkcji, wytwarzane produkty, ilość rafinerii i gazoliniarni. 
Persons Wandycz, Damian Stanisław;  
Places Londyn;  
Dates 1943 
Languages pl 

Scans of documents

83
84
85

Click to enlarge