Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 86 to 87

Item description

Title List do Działu Przemysłowego Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi. Londyn, dnia 20 pażdziernika 1943r. 
AuthorKożuchowski, J. 
Topic przemysł 
Type List 
Abstract List ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi do Działu Przemysłowego zlecający wszystkim referatom dostarczenie danych statystycznych odnoszących się do wielkości produkcji przemysłowej przedwojennej oraz zmian, jakie zaszły w czasie okupacji. Podpisał za ministra Sekretarz Generalny, J. Kożuchowski. 
Places Londyn;  
Dates 1943-10-20 
Languages pl 
Date of the item 1943-10-20 

Scans of documents

86
87

Click to enlarge