Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 149 to 151

Item description

Title Notatka o stanie prac w Referacie Energetycznym. 
AuthorWandycz, Damian Stanisław;  
Topic energetyka 
Type Nota 
Abstract Notatka informacyjna o stanie prac w Referacie Energetycznym, w której wymienione są prace w.w. referatu uwzględniające przemysł węglowy, elektryczny oraz naftowy. 
Places Londyn;  
Dates 1943 
Languages pl 

Scans of documents

149
150
151

Click to enlarge