Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 145 to 146

Item description

Title Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi, Dział Przemysłowy w Londynie. 
AuthorHołyński, Stanisław 
Type List 
Description Stanisław Hołyński zwraca się do Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi (Działu Przemysłowego) w Londynie o przesłanie odpowiedzi na pytania dotyczące zabezpieczenia pretensji należnej mu z tytułu zawartego kontraktu naftowego z roku 1930. 
Dates 1944-08-21 
Languages pl 
Date of the item 1944-08-21 

Scans of documents

145
146

Click to enlarge