Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 181 to 181

Item description

Title J. Paczowski 
Topic Paczowski 
Type Nota 
Description Luźne zapiski ołówkiem zawierające kilka nazwisk i liczb. 
Languages en 

Scans of documents

181

Click to enlarge