Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 190 to 192

Item description

Title JWP W. Premier Jan Kwapiński. 
AuthorWellisz, Leopold;  
Topic odbudowa gospodarcza Polski po wojnie 
Type List 
Description List L. Wellisza do premiera Jana Kwapińskiego, w którym przedstawia swoje przemyślenia na temat udziału prywatnego kapitału amerykańskiego w odbudowie gospodarczej Polski powojennej. 
Places Nowy Jork;  
Dates 1943-12-28 
Languages pl 
Date of the item 1943-12-28 

Scans of documents

190
191
192

Click to enlarge