Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 195 to 202

Item description

Title Dwutygodniowy Przegląd Polski 
Alternative title Polish Fortnightly Review 
AuthorPolish Ministry of Information 
Topic struktura ekonomiczna Polski po wojnie 
Type Inne 
Description Egzemplarz dwutygodnika "Polish Fortnightly Review" z dnia 1 lutego 1945 roku, wydanego w Londynie, w którym znajdują się artykuły omawiające strukturę ekonomiczną Polski po II wojnie światowej. 
Places Londyn;  
Dates 1945-02-01 
Languages en 
Date of the item 1945-02-01 

Scans of documents

195
196
197
198
199
200
201
202

Click to enlarge