Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; en
prevoius list of documents next

Item: pages from 203 to 210

Item description

Title Dwutygodniowy Przegląd Polski 
Alternative title Polish Fortnightly Review 
AuthorPolish Ministry of Information 
Topic polsko - brytyjskie stosunki ekonomiczne 
Type Inne 
Description Egzemplarz Polish Fortnighly Review z dnia 15 stycznia 1945 roku wydanego w Londynie, w którym omawiane są polsko - brytyjskie relacje ekonomiczne. 
Places Londyn;  
Dates 1945-01-15 
Languages en 
Date of the item 1945-01-15 

Scans of documents

203
204
205
206
207
208
209
210

Click to enlarge