Back

Folder: 701/9/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMateriały dot. Kryzysu rządowego. Odezwa Rządu RP do uchodźców polskich. "Biuletyn Informacyjny Uchodźców Polskich w Rumunii" nr 9
Folder description 1940 1940 ; akta luźne; maszynopis, druk; en_US
prevoius list of documents next

Item: pages from 32 to 32

Item description

Title Polish Prime Minister 
AuthorSikorski, Władysław;  
Type Dokument 
Places London;  
Dates 1940-09-20 
Languages en_US 
Date of the item 1940-09-20 

Scans of documents

32

Click to enlarge