Back

Folder: 701/9/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMateriały dot. Kryzysu rządowego. Odezwa Rządu RP do uchodźców polskich. "Biuletyn Informacyjny Uchodźców Polskich w Rumunii" nr 9
Folder description 1940 1940 ; akta luźne; maszynopis, druk; en_US
prevoius list of documents next

Item: pages from 45 to 45

Item description

Title A letter to the Ministry of Finance, Metal Supplies Ltd. 
AuthorW.I.K 
Type Dokument; List 
Places London;  
Dates 1940-02-08; 1940-08-14 
Languages en_US 
Date of the item 1940-08-14 

Scans of documents

45

Click to enlarge