Back

Folder: 701/9/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderMateriały dot. Kryzysu rządowego. Odezwa Rządu RP do uchodźców polskich. "Biuletyn Informacyjny Uchodźców Polskich w Rumunii" nr 9
Folder description 1940 1940 ; akta luźne; maszynopis, druk; other
prevoius list of documents next

Item: pages from 91 to 91

Item description

Title Laissez-passer. 
AuthorKgl. Norsk Legasjon 
Type Dokument 
Places Helsingfors;  
Dates 1940-04-17; 1940-05-17 
Languages other 
Date of the item 1940-05-17 

Scans of documents

91

Click to enlarge