Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 34 to 34

Item description

Title Schemat podziału inwestycji w Polsce w okresie 26 lat. 
Topic podział inwestycji w Polsce 
Type Zbiór 
Description Schemat podziału inwestycji w Polsce w okresie 26 lat w miliardach złotych uwzględniający przemysł, rolnictwo, komunikację oraz budownictwo. 
Languages pl 

Scans of documents

34

Click to enlarge