Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 167 to 180

Item description

Title Przemysł naftowy. Zarys stanu przedwojennego i wnioski stąd na przyszłość. Rozdział I. 
AuthorKowalewski, Konrad; Biuro Prac Ekonomicznych 
Topic przemysł naftowy 
Type Dokument 
Abstract Treść rozdziału: Międzynarodowy konflikt o źródła naftowe. Bogactwa naftowe Małopolski. Ropa i jej przetwory w bilansach pierwszych lat niepodległości. Walka o dostęp na rynek wewnętrzny. Organizacje eksportowe. Układ w San Remo i wycofanie się kapitału angielskiego. Porozumienie naftowe polsko - francuskie z 6 lutego 1922. Układ polsko - włoski z 31 stycznia 1923. 
Places Warszawa;  
Languages pl 

Scans of documents

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Click to enlarge