Back

Folder: 701/9/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
FolderPrzemówienie prezesa Rady Ministrów gen. Władysława Sikorskiego na otwarciu Rady Narodowej w dniu 24-go lutego 1942
Folder description 1942 1942 ; akta luźne; maszynopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 6 to 6

Item description

Title W sprawie propagandy i ośrodka studiów na Środkowym Wschodzie. 
Type Dokument 
Places Bałkany; Europa Wschodnia;  
Languages pl 

Scans of documents

6

Click to enlarge