Back

Fonds: Kartofilia

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Fonds contentsNa kolekcję składają się tysiące kart pocztowych i widokówek ze zbiorów własnych oraz ofiarowanych przez członków i sympatyków Instytutu, członków Polonijnego Klubu Kolekcjonerów. Zbiór tworzą następujące działy: „Miasta i wioski polskie”, „Warszawa”, „Krajobrazy polskie”, „Kresy”, „Pamiątkowo-patriotyczne”, „Artystyczne” i „Świąteczne” (okres wojny). Duży, liczący ponad 700 pozycji, to dział „Legiony i ich twórca”, obejmujący serię pocztówek wydanych w okresie Legionów z przeznaczeniem na cele legionowe oraz przedstawiające Marszałka Józefa Piłsudskiego w różnych okresach życia. Karty pamiątkowo-patriotyczne przypominają okres walki o niepodległość Polski, wielki patriotyzm i zaangażowanie Polaków. W zbiorze pocztówek Art. na uwagę zasługuje liczący ponad 100 jednostek inwentarzowych zbiór „stroje ludowe”, pokazujący stroje z różnych okresów i rejonów Polski. Świąteczne - przypominają okres wojny i karty, na których Polacy przekazywali sobie życzenia. 
Other datanumber of folders 0; linear meters 0 

Search in fonds

Searched text:
Type:
Language:
Starting date:

Folder list

No. Signature Title and years Dates Language
1701/126/S001Seria: Legiony Polskie