Back

Fonds: Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Fonds descriptionKomitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP) - organizacja piłsudczykowska w Stanach Zjednoczonych z siedzibą w Nowym Jorku, działająca w latach 1942 do 1959 (do formalnej likwidacji). Organizacja posiadała liczne biura i placówki na terenie stanu Nowy Jork i poza jego obrębem - okręgi, oddziały miejscowe. Głównymi celami organizacji były m.in.: udział Amerykanów pochodzenia polskiego w wysiłku wojennym USA, obrona i zachowanie suwerenności i nienaruszalności państwa polskiego, szkolenie Amerykanów polskiego pochodzenia do udziału w odbudowie Polski i Europy, uświadamianie społeczeństwa amerykańskiego o historycznej roli państwa polskiego, opracowywanie planów i projektów, mających na celu pomoc Polsce po zakończeniu wojny. Dokumenty pozyskane zostały przez Instytut po formalenej likwidacji Komitetu w 1959 r. oraz w wyniku dalszych darów działaczy KNAPP. 
Fonds contentsDokumentacja Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP) to przede wszystkim: dokumenty organizacyjne Komitetu, korespondencja oddziałów KNAPP, dokumentacja Walnych Zjazdów Konitetu (protokoły posiedzeń, roczne sprawozdania Zarządu Głównego KNAPP, listy uczestników, programy zjazdów, teksty wystąpień, przemówień uczestników, mandaty delegatów), nadto korespondencja z członkami Senatu amerykańskiego, listy, petycje do prezydentów amerykańskich; dokumentacja finansowa, rozliczenia, dokumentacja wpłat członkowskich, wycinki prasowe, odezwy, zaproszenia, depesze, komunikaty, korespondencja poszczególnych okręgów i oddziałów. 
Other datanumber of folders 290; linear meters  

Search in fonds

Searched text:
Type:
Language:
Starting date:

Folder list

No. Signature Title and years Dates Language
1T: 701/16/1Korespondencja w sprawach organizacyjnych; protokół z pierwszej Narodowej Konwencji Narodowego Komitetu Amerykanów Pochodzenia Polskiego; wycinki prasowe; zaproszenia1942 - 1942polski, angielski
2T: 701/16/2Korespondencja w sprawach organizacyjnych; mapy drukowane Polski, Europy, Świata; wycinki prasowe; zaproszenia1942 - 1942polski, angielski
3T: 701/16/3Korespondencja w sprawach organizacyjnych, pisma przewodnie; Konstytucja KNAPP; Statut Amerykańskiego Komitetu Obrony Praw Polski; Deklaracja Ideowa Straży Praw Polski; konspekty wystąpień, wycinki prasowe; zaproszenia1942 - 1942polski, angielski
4T: 701/16/4Apel do Prezydenta F.D. Roosevelta; list delegacji polskiej do ambasadora Halifaxa; konspekty wystąpień, wycinki prasowe1942 - 1942polski, angielski
5T: 701/16/5Artykuły prasowe dotyczące sytuacji Polski, amerykańskich opinii odnośnie spraw polskich1942 - 1942polski, angielski
6T: 701/16/6Protokół z 1-go Zjazdu Plenarnego Zarządu Głównego Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego, plan Zjazdu, rezolucja zjazdowa, projekt Konstytucji KNAPP; protokół Zjazdu Organizacji Ideowych i działaczy politycznych Polonii Amerykańskiej1942 - 1942polski, angielski
7T: 701/16/7Protokół z 2-go Zjazdu Plenarnego Zarządu Głównego Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego, porządek dzienny posiedzenia Zarządu; projekt pisma do Prezydenta F.D. Roosevelta1943 - 1943polski, angielski
8T: 701/16/8Sprawozdanie roczne Zarządu Głównego Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego, projekt pisma do Prezydenta F.D. Roosevelta; kopie wpłat na rzecz Komitetu; protokół z 2-go Zjazdu Walnego KNAPP1943 - 1943polski, angielski
9T: 701/16/9Korespondencja w sprawie apelu do społeczeństwa amerykańskiego; pismo członków Komitetu do Prezydenta USA; kopie wpłat na rzecz Komitetu1943 - 1943polski, angielski
10T: 701/16/10Korespondencja z redakcjami: "Echa" i "Nowego Świata"; wycinki prasowe; kopie wpłat na rzecz Komitetu1943 - 1943polski, angielski
11T: 701/16/11Korespondencja z redakcjami: "Echa" i "Nowego Świata"; apel do amerykańskich obywateli dot. polskich więźniów w ZSSR; wycinki prasowe; obchody 25-lecia niepodległości Polski; kopie wpłat na rzecz Komitetu1943 - 1943polski, angielski
12T: 701/16/12Korespondencja z członkami Kongresu USA; wycinki prasowe1943 - 1943polski, angielski
13T: 701/16/13List i memoriał do Prezydenta USA; porządek obrad Zarządu KNAPP; wycinki prasowe1943 - 1945polski, angielski
14T: 701/16/14Apel Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego do Prezydenta Roosevelta z 16.IX.19441944 - 1944polski, angielski
15T: 701/16/15Rozliczenie wydatków na publikacje, wydatki gotówkowe w okresie: 1.10.1944 - 1.11.19451946 - 1946polski, angielski
16T: 701/16/16Listy protestacyjne wobec polityki ZSSR względem Polski; wycinki prasowe1944 - 1946polski, angielski
17T: 701/16/17Korespondencja Komitetu związana z przeciwdziałaniem polityce ZSSR względem Polski; wycinki prasowe; kopie wpłat na rzecz Komitetu1944 - 1946polski, angielski
18T: 701/16/18Trzecia roczna Konwencja Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego, sprawozdanie z działalności KNAPP; wycinki prasowe; kopie wpłat na rzecz Komitetu1944 - 1944polski, angielski
19T: 701/16/19Korespondencja i wycinki prasowe związane z działalnością Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego1944 - 1944polski, angielski
20T: 701/16/20Korespondencja z członkami Senatu USA i wycinki prasowe związane z działalnością Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego; odezwa KNAPP wraz z kuponem dla nowych członków Komitetu1944 - 1944polski, angielski
21T: 701/16/21Czwarta roczna Konwencja Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego w Detroit, sprawozdanie z działalności KNAPP; korespondencja i wycinki prasowe związane z działalnością Komitetu1945 - 1945polski, angielski