Back

Fonds: Archiwum Ambasadora Józefa Lipskiego

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Fonds descriptionJózef Lipski (1894-1958). Polityk, dyplomata. Od roku 1919 w słuzbie dyplomatycznej. Od 1933 roku poseł, a od 1934 do 1939 roku ambasador RP w Berlinie. Jako ochotnik kampanii francuskiej 1940 roku znalazł się w szeregach 1. Dywizji Grenadierów. Od listopada 1940 do wrzesnia 1946 roku przydzielony do Sztabu Naczelnego Wodza. Szef biura Public Relations w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Delegowany do Stanów Zjednoczonych w roku 1947. W listopadzie 1951 roku przejął obowiązki przedstawiciela Rządu RP w Waszyngtonie. 
Fonds contents"post mortem", maszynopisy i rękopisy przemówień i odczytów Józefa Lipskiego, notatniki i korespondencja Józefa Lipskiego, materiały dotyczącePolski i różnych zagadnień miedzynarodowych, np.: stosunków polsko- niemieckich w latach 1931-1939, dokumenty norymberskie, materiały dotyczące MSZ i Rządu RP w Londynie, Ambasady RP przy Watykanie, Poselstwa RP w Madrycie, Ambasady RP w Waszyngtonie, Konsulatu Generalnego RP w Chicago, materiały dotyczące spraw Polonii, różnych konferencji, uroczystości i obchodów. Zespół zmikrofilmowany. 
Other datanumber of folders 77; linear meters 4.2 

Search in fonds

Searched text:
Type:
Language:
Starting date:

Folder list