Back

Fonds: Kolekcja dotycząca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Fonds descriptionIgnacy Mościcki (1867-1946).
Prezydent RP, profesor chemii, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, W latach 1912-1922 wykładowca i rektor Politechniki Lwowskiej. Wynalazca - opracował przemysłową metodę wytwarzania kwasu azotowego ze składników powietrza, w której tlenki azotu wykorzystuje się w łuku elektrycznym. W latach 1926-1939 Prezydent RP wysunięty na to stanowisko przez J. Piłsudskiego. Po przekroczeniu granicy we wrześniu 1939 r. internowany w Rumunii, przekazał urząd prezydenta gen. B. Wieniawie - Długoszowskiemu, a następnie W. Raczkiewiczowi. Od grudnia 1939 r. przebywał na emigracji w Szwajcarii. 
Fonds contentsKopia biografii Ignacego Mościckiego, jego artykuły z dziedziny chemii, wycinki prasowe o Ignacym Mościckim. 
Other datanumber of folders 6; linear meters 0.18 

Search in fonds

Searched text:
Type:
Language:
Starting date:

Folder list